Logo Aula de Sons - Escoles de música tradicional

Page 1 of 3

L'Arboç - Música en família

Dades del pare/mare

Nom*
Revisa aquest camp

1r cognom*
Revisa aquest camp

2n cognom*
Revisa aquest camp

NIF*
Revisa aquest camp

Data de naixement del nen/a*
Revisa aquest camp

Edat del nen/a*
Revisa aquest camp


Adreça*
Revisa aquest camp

Població*
Revisa aquest camp

Codi postal*
Revisa aquest camp


Telèfon de contacte 1*
Revisa aquest camp

Telèfon de contacte 2
Revisa aquest camp

Adreça electrònica 1*
Revisa aquest camp

Adreça electrònica 2
Invalid Input

 

Dades bancàries

Titular/s*
Revisa aquest camp

NIF del titular/s*
Revisa aquest camp

Entitat bancària*
Revisa aquest camp

Població*
Revisa aquest camp

Número de compte corrent*
Revisa aquest camp

Format: ESXX 1234 5678 1234 5678 1234

 

Tractament de dades

Autoritzo l'Aula de Sons, Música Tradicional de Reus que realitzi el tractament de les dades d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol, dins l'àmbit de l'entitat per a dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts.

*
Revisa aquest camp

Cessió dels drets d'imatge

Autoritzo l'Aula de Sons per poder fer públiques fotografies i imatges on hi apareguin els alumnes de l'Aula de Sons corresponents a activitats de l'escola.

*
Revisa aquest camp