Logo Aula de Sons - Escoles de música tradicional

Pàgina 1 de 3

Colònies 2018

El planter de la festa

Per emplenar la inscripció us recomanem tenir a l’abast el nen/a participant per saber quin nivell té, i la targeta sanitària o de la mútua, una fotografia tipus carnet i la cartilla de vacunacions, així com la targeta de crèdit

Dades personals

Nom i cognoms de l'alumne*
Revisa aquest camp

Data de naixement*
Revisa aquest camp


Adreça*
Revisa aquest camp

Població*
Revisa aquest camp

Codi postal*
Revisa aquest camp

Dades de la mare, pare o tutor/s

Nom i cognoms 1*
Revisa aquest camp

Telèfon de contacte 1*
Revisa aquest camp

Adreça electrònica 1*
Revisa aquest camp

Nom i cognoms 2
Revisa aquest camp

Telèfon de contacte 2
Revisa aquest camp

Adreça electrònica 2
Invalid Input

Documentació requerida

En format JPG o PDF, fins a 2 Mb per fitxer.

Fotografia de carnet*
Adjunteu el fitxer sol·licitat

Targeta sanitària*
Adjunteu el fitxer sol·licitat

Carnet de vacunes*
Adjunteu el fitxer sol·licitat

Dades acadèmiques

Aules de sons
Invalid Input

A quina aula estudies?


Instrument
Invalid Input

Quin instrument toques?

Segon instrument
Invalid Input

Sel·lecciona si toques un segon instrument


Nivell
Invalid Input

Quin és el teu nivell?


Cançons
Revisa aquest camp

Ens sabries dir alguna cançó que hagis aprés aquest any?

Dades mèdiques

Malalties cròniques?
Invalid Input

Quina/es?
Invalid Input

Intoleràncies alimentàries?
Invalid Input

Quina/es?
Invalid Input

Pren alguna medicació?
Invalid Input

Posologia
Invalid Input

Pateix alguna disminució física, psíquica o sensorial?
Invalid Input

Quina/es?
Invalid Input

Malalties actuals?
Invalid Input

Quina/es?
Invalid Input

Observacions mèdiques:
Revisa aquest camp

Cal portar la targeta sanitària (TSI) ORIGINAL el dia de la sortida per entregar als monitors.

Recordeu portar la recepta del metge i de posar la medicació en una bossa amb el nom del nen, i donar-la al monitor.

Encara que disposeu d'una assegurança mèdica privada (ASISA, ADESLAS, MUFACE, ...), us preguem ens faciliteu la targeta TSI.

Altres dades d'interès que ha de conèixer l'equip educatiu

Sap nedar?
Invalid Input

Té enuresi?
Invalid Input

Altres observacions:
Invalid Input

Ens vols explicar alguna cosa que no hagi sortit al qüestionari?

Autorització

Conec i accepto les condicions de l’activitat organitzada per l’Aula de Sons i autoritzo el meu fill/a a participar en totes les activitats, incloses les sortides i aquelles que es desenvolupin fora de les instal·lacions de la casa de colònies.
*
Revisa aquest camp

Dades mèdiques

Les dades mèdiques anteriorment especificades són correctes quedant, per tant, lliures de tota responsabilitat l’equip pedagògic de qualsevol error d’aquestes. Tanmateix la persona sotasignant fa extensiva aquesta autorització a les decisions médico - quirúrgiques que fossin necessàries adoptar en situació d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada i a que en cas de necessitat, el seu fill/a pugui ser traslladat al lloc d’atenció sanitària corresponent.
*
Revisa aquest camp

Tractament de dades

Autoritzo l'Aula de Sons, Música Tradicional de Reus que realitzi el tractament de les dades d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999, de protecció de dades, de 13 de desembre, la Llei 34/2002, del comerç electrònic, de l'11 de juliol, dins l'àmbit de l'entitat per a dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts.
*
Revisa aquest camp

Cessió dels drets d'imatge

Autoritzo l'Aula de Sons per poder fer públiques fotografies i imatges on hi apareguin els alumnes de l'Aula de Sons corresponents a activitats de l'escola.
*
Revisa aquest camp


Preu de les colònies

315 € per inscripcions fins al 31 de maig (10% de dte)
350 € per inscripcions de l'1 al 31 de juny