Logo Aula de Sons - Escoles de música tradicional

Xarxa d'Espais de Música Tradicional a l'Urgell i la Segarra

Bellpuig, Cervera, Guissona, Tàrrega i Agramunt

La XEMT – Xarxa d’Espais de Música Tradicional és un projecte educatiu que pren, com a marc d’actuació, l’àmbit de la música popular i tradicional.

El seu objectiu és donar les eines pedagògiques necessàries per a desenvolupar un ensenyament pràctic d’aquests tipus de músiques, a les quals encara els manca presència efectiva dins del món dels ensenyaments musicals generals. Aquest projecte, des del curs 2015 – 2016, forma part i s’insereix en l’oferta educativa de l’Aula de Sons – Escoles de Música Tradicional, passant a formar part d’un projecte més ampli, present en bona part del país (Reus, Barcelona, Montblanc i Lleida).

Així mateix, l’activitat que es desenvolupa, si bé se centra en l’àmbit educatiu, també pretén tenir una presencia activa en totes aquelles activitats relacionades amb el món de la cultura popular i tradicional de cada indret: tallers, audicions i actuacions - pròpies de l’activitat educativa del projecte, però també de promoció de la música popular i tradicional en actes de caire festiu, com concerts, trobades, seguicis, bestiari, balls populars, festes majors, etc. -.

Presència i organització

Des del curs 2012 – 2013, la XEMT és present a Bellpuig (XEMT Bellpuig), Cervera (XEMT Cervera), Guissona (XEMT Guissona), des del curs 2014 – 2015, a Tàrrega (XEMT Tàrrega) i des del curs 2016 - 2017 a Agramunt (XEMT Agramunt).

Mitjançant un conveni amb les escoles de música i ajuntaments d’aquests indrets, oferim aquest projecte com una part més del projecte educatiu d’aquests centres; així, l’activitat habitual es desenvolupa paral·lelament i en coordinació amb la d’aquestes escoles, que d’aquesta manera inclouen els estudis de música tradicional dins del seu projecte educatiu.

Oferta educativa

La XEMT ofereix tot un ventall de possibilitats d’inscripció per tal d’incloure, dins de l’activitat pedagògica, tant opcions que segueixin una planificació dels estudis musicals a mitjà i llarg termini com opcions de caire més puntual (per tal de donar sortida a les inquietuds immediates de col·lectius que cerquin una dinamització cultural i musical concreta). Tot i això, la prioritat d’aquest projecte és la que s’ha indicat com a primera opció, per tal de fer un treball de fons en l’àmbit de la música popular i tradicional.

Així, l’activitat pedagògica habitual se centra en dues tipologies de sessions pedagògiques: les classes de tipus individual (instrumentals) i les classes de tipus col·lectiu (tant instrumentals com no instrumentals). Al mateix temps, també, i per a donar sortida a la segona de les opcions indicada més amunt, el projecte inclou l’oferta de tallers formatius d’organització més oberta, ja siguin proposats pels mateixos alumnes o proposats des de l’equip de professors, que puguin encabir totes aquelles propostes que l’oferta habitual no contempla: tallers puntuals d’instruments, de conjunts instrumentals, repertoris concrets, tècniques avançades, dinamització cultural, etc. Finalment, aquesta oferta es complementa amb diverses activitats públiques, per tal de donar sortida i visibilitat a la feina feta durant el curs per part dels alumnes i professors: audicions, actuacions, participació en activitats relacionades amb el món de la música popular i tradicional, etc.

Xarxa d'Espais de Música Tradicional

Bellpuig
EMM Bellpuig: Castell, s. n. - 25250

Cervera
CPM Cervera: Emili Pujol, 2 - 25200
Escola Mn. Josep Arques: Mil·lenari de Catalunya, 20 - 25200

Guissona
EMM Guissona: Vell Pla, 1 - 25210.
Colla Castellera Margeners: Bisbe Benlloch, 2 - 25210

Tàrrega
EMM Tàrrega: Generalitat, 5 - 25300.
Espai MerCAT: Nacions sense Estat, s. n. - 25300

Agramunt
EMM Agramunt: Ensenyament, 17 - 25310

xemtradicional@gmail.com
www.facebook.com/xarxaemt

logos XEMT