Logo Aula de Sons - Escoles de música tradicional

Inscripcions obertes del 15 al 30 de juny.

 

Page 1 of 3

Tastet d'Estiu 2020

Dades del participant

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Inscripcions a partir dels 12 anys (nascuts al 2008 o abans)

Revisa aquest camp

Invalid Input


Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Revisa aquest camp

Invalid Input


Tallers

Consulteu la Informació i horaris dels tallers.

EIX TECNOLÒGIC

Invalid Input

Invalid Input

EIX INSTRUMENTAL

Invalid Input

Invalid Input

EIX CREATIU

Invalid Input

Invalid Input

Preu de cada taller: 90 €
Alumnes de l’Aula de Sons: 80 €

Els tallers són de capacitat limitada fins a 7 persones i per tirar-los endavant hi ha d’haver un mínim de 4 alumnes matriculats.
S'aniran omplint per ordre de registre. En arribar a 8 persones es desdoblarà el grup en dos classes de 4.


Tractament de dades

Autoritzo l'Aula de Sons, Música Tradicional de Reus que realitzi el tractament de les dades d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, dins l'àmbit de l'entitat per a dur a terme les funcions que té encomanades segons els seus Estatuts.
Revisa aquest camp

Cessió dels drets d'imatge

Autoritzo l'Aula de Sons per poder fer públiques fotografies i imatges on hi apareguin els alumnes de l'Aula de Sons corresponents a activitats de l'escola.
Revisa aquest camp

Preu de l'inscripció

El pagament es podrà realitzar únicament amb targeta de crèdit.

0,00 EUR