Logo Aula de Sons - Escoles de música tradicional

L'Aula a casa

L’Aula a casa  és una solució per a poder fer classe d’aquells  instruments que no s’ofereixen a la teva Aula de Sons, si vols tocar el Sac, el Violí o fer un segon instrument en línia ara és el teu moment.

Ni la dificultat en el transport, ni la distància des del vostre domicili amb alguna de les escoles de l’Aula de Sons ja no és un problema. Igualment si ets una persona amb salut de risc o no vols patir pel contacte amb altres alumnes aquesta és la teva opció.

Amb l’Aula a casa també pots accedir a fer classes amb aquell professor o professora que no estaven a la teva Aula, o que et quedaven lluny geogràficament.

L’Aula a casa

Ús presentem una alternativa a les classes d’instrument presencials que pot ser una molt bona proposta. Amb l’Aula a casa et podem portar telemàticament el professorat de l’Aula de Sons a casa teva.

La nostra proposta és mantenir les virtuts de l’atenció individualitzada de les classes d’instrument. El professorat de l’Aula a casa és l’habitual de l’escola i que a més ha mostrat interès per la tecnologia, les noves experiències pedagògiques i té vocació d’innovació.

El pla d’estudis i el calendari és el mateix que el de l’Aula de Sons. Recordem que son 24 sessions individuals de 40 minuts i es pot escollir la opció +20’ per fer llenguatge musical.

Les normatives de funcionament son les pròpies de l’escola recollides en el reglament d’us intern.

Tot i ser les classes en línia els vincles amb l’escola son els mateixos així com l’accés als recursos que et corresponen com a alumne. Amb el vistiplau del professor podràs participar a les audicions a l’Aula de Sons que et vagi més bé o et sigui més propera. També podràs participar a les sortides i actuacions de les Aules de Sons arreu del territori i a la trobada general del Tastet.

Inscripcions

Les inscripcions, com a la resta d’Aula de Sons, són per internet al web.

Horaris

Els horaris són a concretar amb el professor de l’instrument escollit.

Compromisos

L’Alumne que s’inscriu a l’Aula a casa és per tot el curs.

Es valoraran les capacitats per treballar en xarxa, així com el fet imprescindible  de disposar de les eines tecnològiques, connexió, equip informàtic i instrument.

Recomanem que els alumnes siguin a partir de 10 anys en amunt. En cas d’alumnes més petits hi ha d’haver el compromís que tindrà l’acompanyament o supervisió d’un adult durant la classe.

Es pot fer alguna classe presencial?

El curs és en línia, tot i això es pot fer alguna classe presencial sempre que el professor i alumne ho considerin oportú seguint els següents requisits:

  • Es poden fer un màxim de tres classes presencials. Han de ser per a temes que calgui la presencialitat del professor. Per exemple arreglar canyes, manteniment, apariament o posada a punt de l’instrument de corda, sacs de gemecs, etc.
  • Les classes presencials han de ser a proposta del professor, han de ser en un horari compatible amb l’activitat lectiva del professor i la disponibilitat de l’alumne, així com el trasllat en algun espai de les Aules de Sons.